דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבור תגבור נסיעות ברמאדן

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ← חברת אוטובוסים ירושלים - רמאללה בע״מ

1,357,200

אופן רכישה: 


הקצאת זכות/משאב בהליך תחרותי שאינו במסגרת התח״מ

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)