דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪524.16שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נציגת ציבור ועדת בוחנים מנהל תחום תח"צ - צפון

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ← דאו הלוי חנה

524.16

סעיף תקציבי: 


תפעול (40500122)

אופן רכישה: 


מינוי חברים בועדות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪524.16

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪524.16
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)