דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתלמויות עובדים

משרד התחבורה ← צינס משה

12,402

סעיף תקציבי: 


תפעול (40520111)

אופן רכישה: 


אחר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)