דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪1,404שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

זוג רגליות לכסא גלגלים

משרד הרווחה, רווחה ת"א והמרכז ← סמר נסים

1,404

אופן רכישה: 


 (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,404

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪1,404

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)