דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪2,481שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מתח נמוך מנוי מוקד חדר נשק

משרד הרווחה, רווחה ת"א והמרכז ← שמרד אלקטרוניקה (1977) בע״מ

2,471

אופן רכישה: 


דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,481

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,481

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)