דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪16,078שהם47%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העסקת כ"א

משרד הרווחה, רווחה ירושלים ← אגודה לבריאות הציבור (ע"ר)

34,772

סעיף תקציבי: 


כוח אדם קנוי (23010138)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)