דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪1,703שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יעוץ בכתיבת מפרט מ.פ. 446

משרד הרווחה, משרד רווחה ראשי ← הלוי - דוויק בע״מ

1,703

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)