דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪22,556שהם92%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים פסיכולוגיים

משרד הרווחה, רווחה חיפה והצפון ← פמי פרימיום בע״מ

24,725

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)