דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪49,954שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משטח עץ למחסני פס"ח לטובת אחסנת ציוד עבור מנהל חירום

משרד הפנים ← אשף פרוייקטים בע״מ

49,954

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪49,954
2020

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪49,954
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)