דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪228.01שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הארכת חבילת גלישה למשך שנה אחת לרכב מנכ"ל המשרד עד 6.11.2020

משרד הפנים ← איתוראן איתור ושליטה בע״מ

228.01

סעיף תקציבי: 


תפעול (06200112)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪228.01

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)