דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪1,120שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כיבוד להרמת כוסית לרגל חג רוה"ש תשע"ט בי"ד נתניה

הנהלת בתי הדין הרבניים, בתי דין רבניים ← מזרחי צפורה

1,120

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (22030112)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,120

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)