דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪500שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פרסום מודעת אבל בי"ד גדול

הנהלת בתי הדין הרבניים, בתי דין רבניים ← משרד רוה"מ/לשכת הפרסום הממשלתית

500

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (22030112)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(12) - לשכת הפרסום הממשלתית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪500

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)