דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪30,888שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירות כיבוי אש לבתיה"ד פ"ת ות"א 2017

הנהלת בתי הדין הרבניים, בתי דין רבניים ← קבוצת אלנור טכנולוגיות אש בע״מ

30,888

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (22030112)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪30,888

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)