דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪1,210שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציוד משקי

משרד הפנים ← א.א.ע. שיווק למוסדות בע״מ

1,210

סעיף תקציבי: 


תפעול (06200112)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019
2017
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,210

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)