דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪5,499שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חבר ועדה לפרס השרה לעולים לתרומה מיוחדת לחברה ולמדינה

משרד העלייה והקליטה ← דרעי ברקאי דוד יעקב

5,499

סעיף תקציבי: 


קליטה חברתית (30120401)

אופן רכישה: 


מינוי חברים בועדות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,499

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)