דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪3,136שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הדפסת גלויות ופליירים ל.שרה

המשרד לקליטת עליה, משרד העלייה והקליטה ← דפוס כספית-שרותי דפוס והוצאה לאור בע״מ

3,136

סעיף תקציבי: 


תפעול (30110202)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,136

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪3,136

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)