דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪4,342שהם105%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ניהול

המשרד לקליטת עליה, משרד העלייה והקליטה ← ספורט ערד משרדית ולילך בע״מ

4,170

סעיף תקציבי: 


תפעול (30110202)

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,890להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,452

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,890

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)