דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪287.06שהם12%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלומי מים

המשרד לקליטת עליה, משרד העלייה והקליטה ← מעיינות החוף בע״מ

2,396

סעיף תקציבי: 


תפעול (30110202)

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪148להורדת הדו"ח הרבעוני₪139.06

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪148
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪139.06

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)