דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪3,978שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תוכנת שליטה לכיתת מחשביםNet Support School עבור כיתת לימוד במעון גילעם

משרד הרווחה, משרד רווחה ראשי ← גרינוור טכנולוגיות

3,978

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,978

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪3,978
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)