דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: תאריך פרסום לא ידוע)
עד כה שולמו₪22,076שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שרותי מתח נמוך אילת ת"א

משרד הרווחה, רווחה ת"א והמרכז ← שמרד אלקטרוניקה (1977) בע״מ

22,076

אופן רכישה: 


מכרז פומבי דו שלבי ממוכן

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪22,076

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪22,076
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)