דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: תאריך פרסום לא ידוע)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טיסה עבור עובד המשרד

משרד הרווחה, משרד רווחה ראשי ← משרד האוצר/סוכנות נסיעות ממשלתית

6,994

סעיף תקציבי: 


נסיעות לחו"ל (23012003)

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)