דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: תאריך פרסום לא ידוע)
עד כה שולמו₪6,581שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חולצות נשים+חולצות לגבר

משרד הרווחה, רווחה ת"א והמרכז ← כהן אליהו

6,581

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪6,581

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪6,581
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)