דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪39,979שהם80%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מגרסות

משרד המשפטים ← מ.ס. מצג סחר 1990 בע״מ

50,000

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08510115)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2023להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,978
2022
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪34,000

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2023
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪5,978
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)