דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪61,141שהם78%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הסבה, התאמה ותחזוקה של יישומים בטכנולוגיית Magic .

משרד המשפטים ← קופל ראם - ייצור תוכנות (1989) בע״מ

79,001

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08511007)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪61,141

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)