דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חו"ד רפואית מומחה-

משרד המשפטים ← שירותי בריאות כללית

2,000

אופן רכישה: 


אחר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)