דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪90,420שהם31%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

דמ"נ + ניקיון מוקד טלפוני הר חוצבים 2020

301,355

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08510115)

אופן רכישה: 


אחר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)