דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪6,237שהם347%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות הגנה

1,801

אופן רכישה: 


אחר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)