דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪292.5שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מסירה אישית בהתאם להחלטת בימ"ש

292.5

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)