דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪21,879שהם50%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חוזה ריטיינר

משרד המשפטים ← טל יעקב

43,758

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪10,939להורדת הדו"ח הרבעוני₪10,939

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪10,939
אוקטובר - דצמבר₪10,939

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)