דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪2,925שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חווד לבימש

משרד המשפטים ← גבריאל אורנה

2,925

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,925

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪2,925
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)