דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪26,325שהם50%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חוזה ריטיינר

משרד המשפטים ← מגאדלי מוחמד

52,650

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪13,163להורדת הדו"ח הרבעוני₪13,163

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪13,163
אוקטובר - דצמבר₪13,163

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)