דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪2,049שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות הגנה

משרד המשפטים ← מרגולין יעקב

2,049

אופן רכישה: 


אחר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)