דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪138.29שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציוד משרדי

משרד המשפטים ← גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע״מ

138.29

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08510319)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪138.29
2017

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪138.29
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)