דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪6,052שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציוד משרדי

משרד המשפטים ← גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע״מ

6,052

סעיף תקציבי: 


פעולות (08511207)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,961
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪90.79

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪5,961
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)