דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪312,581שהם97%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הספקת שירותי מיחשוב למשרדי הממשלה למחצית ראשונה 20

משרד המשפטים ← טלדור יועצים בע״מ

322,780

סעיף תקציבי: 


הוצאות מחשוב (08510131)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪157,511להורדת הדו"ח הרבעוני₪98,813להורדת הדו"ח הרבעוני₪56,257

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪157,511
יולי - ספטמבר₪98,813
אוקטובר - דצמבר₪56,257

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)