דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪7,732שהם16%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ליווי פרוייקט

משרד המשפטים ← משרד האוצר/הדיור הממשלתי/חשבות

51,000

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08510319)

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪6,146
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,586

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)