דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪2,579שהם90%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנת כיבוד לסדנאות שירות ליחידות המטה

חדשנות, מדע וטכנול' ← אורות מלחה 2008 בע״מ

2,880

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (19410201)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,308להורדת הדו"ח הרבעוני₪270.73

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,308

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)