דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪6,880שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבור מבחני רכב לרכבי המשרד

משרד המדע והטכנולוגיה ← משרד התחבורה/המשרד הראשי

6,880

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (19410201)

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪6,880

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪6,880
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)