דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪163,919שהם402%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

דמי חבר לארגון ESS

משרד המדע והטכנולוגיה ← ESS ERIC HEADQUARTERS

40,790

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(28) - נסיבות מיוחדות)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪163,919

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)