דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪4,572שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אתר סלה

משרד המדע והטכנולוגיה ← פאט פיש קורונה בע״מ

4,572

סעיף תקציבי: 


תכנית החלל (19400211)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,572

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪4,572
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)