דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪10,619שהם42%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שוטף

משרד המדע והטכנולוגיה ← עירית ירושלים

25,451

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪7,740להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,879

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪7,740
אוקטובר - דצמבר₪2,879

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)