דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪2,444שהם30%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סבסוד ארוחות צהריים לעובדי כנפי נשרים

משרד המדע והטכנולוגיה ← סבתא סנדביץ גבעת שאול

8,334

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,506
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪643.99להורדת הדו"ח הרבעוני₪294

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)