דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מיזם משותף עם התאחדות בוני הארץ להקמת קהילת חדשנות בתחום הבניה

משרד הכלכלה והתעשייה ← התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

519,385

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(30) - מיזם משותף)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)