דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪1,282,519שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ביטוח רופאי

משרד הכלכלה והתעשייה ← דיויד שילד- סוכנות לביטוח חיים (2000) בע״מ

1,282,519

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪346,293להורדת הדו"ח הרבעוני₪10,604להורדת הדו"ח הרבעוני₪925,622

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪346,293
אוקטובר - דצמבר₪10,604

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)