דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪2,320שהם104%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הסעה לסיור מקצועי

משרד הכלכלה והתעשייה ← מסיעי אריה שאשא בע״מ

2,250

סעיף תקציבי: 


הדרכה (38700208)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,320

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪2,320
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)