דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪530.01שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נציג ציבור בועדת בוחנים בועז כהן

משרד הכלכלה, כלכלה מטה ← בועז כהן בע״מ

530.01

סעיף תקציבי: 


תפעול המשרד (36300201)

אופן רכישה: 


מינוי חברים בועדות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪530.01

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)