דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪103.96שהם93%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ביטוח לאוקראינה שולי אייל 11.9.2017-8

משרד הכלכלה, כלכלה מטה ← הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה

112

סעיף תקציבי: 


טיסות לחו"ל (36300293)

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪103.96

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)