דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪229,944שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

דמי שימוש מבנה ברח' פל ים 15 חיפה לשנת 2017

משרד הכלכלה, כלכלה מטה ← משרד האוצר/הדיור הממשלתי/חשבות

230,050

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪229,944

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪229,944
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)