דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪6,733שהם42%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי הוראה

משרד הכלכלה, כלכלה מחוז חיפה והצפון ← חטואל אברהם

16,128

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(1) - התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪6,733

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪6,733
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)