דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪10,472שהם92%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מימון נסיעה לשוויץ של נציגת משרד התקשורת

משרד הכלכלה, כלכלה מטה ← משרד התקשורת/המשרד הראשי

11,500

סעיף תקציבי: 


תפעול המשרד (36300201)

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪10,472

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)